Een citaat aanvragen

Contact

Kwaliteit- en milieubeleid

Als toonaangevende fabrikant van herbruikbare transportverpakkingen in het Verenigd Koninkrijk zijn wij bewust van de gevolgen die onze activiteiten hebben op de kwaliteit van onze producten en het milieu.

LOADHOG LEVENSCYCLUS PERSPECTIEF

De betrokkenheid van Loadhog bij milieubescherming blijkt uit ons toegewijde, gecontroleerde levenscyclusperspectief. In elke fase van onze supply chain evalueren we hoe onze processen het milieu zullen beïnvloeden
Alle producten die in de afgelopen 3 jaar zijn ontworpen, kunnen worden gemaakt met gerecyclede kunststofonderdelen, wat onze klanten op hun beurt helpt om hun eigen koolstofvoetafdruk te verbeteren. Wanneer nieuwe producten worden ontworpen, kijken we niet alleen naar de materialen die we kunnen inkopen, maar ook naar de manier waarop het product kan worden vervaardigd. Innovatie door middel van tooling heeft aangetoond dat het energieverbruik in onze productielocatie van 120.000 ft2 enorm is afgenomen.

 

Loadhog heeft onlangs geïnvesteerd in een nieuwe vloot van brandstofefficiënte LGV’s, waardoor de CO2-uitstoot in 2017 met 14% is verlaagd. Bovendien hebben alle pallets een minimale hoeveelheid wegwerpverpakkingen die goederen beschermen, waardoor onze impact van “afval naar de stortplaats” aanzienlijk lager is dan bij andere bedrijven in onze markten. Loadhog werkt samen met al onze klanten om terugkoopregelingen aan te bieden voor alle producten aan het einde van hun levensduur. Ons recyclagecentrum ter plaatse verwerkt gebruikte kunststoffen en geeft ons de mogelijkheid om deze te hergebruiken bij de productie van nieuwe producten voor onze klanten. Bovendien biedt dit aanzienlijke financiële voordelen voor onze klanten door kortingen te ontvangen op de prijs van nieuwe goederen.

Loadhog streeft ernaar zo groen mogelijk te zijn. We zijn ons bewust van onze lokale en wereldwijde omgeving en zijn altijd bereid om met nieuwe partijen te praten over hoe we onze impact verder kunnen verminderen.

GEÏNTEGREERD MANAGEMENTBELEID

Het is het beleid van Loadhog om te voldoen aan alle wettelijke en andere vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten en om het hoogste niveau van kwaliteitsborging en zorg te bieden aan onze klanten, medewerkers en de omgeving waarin we actief zijn. We hebben een geïntegreerd managementsysteem ingevoerd dat voldoet aan de eisen van ISO9001:2015 en ISO14001:2015.
Om het milieu te beschermen hebben wij de milieu-impact en de risico’s van onze activiteiten beoordeeld en geëvalueerd.

Wij zullen de nodige middelen ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat de controles worden gehandhaafd om alle ongeplande gebeurtenissen te elimineren en vervuiling te voorkomen. Om dit te bereiken is een programma van management verbeteringsplannen ontwikkeld dat continue verbetering van het managementsysteem en de prestaties van het bedrijf garandeert door:

  • Vermindering van afval binnen het bedrijf
  • Minimaliseren van het verbruik
  • Energie besparen
  • Uitstoot verminderen

Om dit te bereiken zullen wij:

– al onze activiteiten volledig evalueren en bepalen welke controles nodig zijn om de risico’s te beperken
– ervoor zorgen dat de medewerkers goed zijn opgeleid
– voldoen aan onze nalevingverplichtingen
– ervoor zorgen dat apparatuur en gebouwen adequaat worden onderhouden
– rekening houden met geplande en nieuwe ontwikkelingen in onze processen, producten en diensten die van invloed kunnen zijn op het milieu of het risiconiveau
– onze prestaties ten opzichte van de gestelde doelen meten
– de resultaten aan alle geïnteresseerde partijen, inclusief klanten en onderaannemers communiceren

Deze plannen omvatten doelstellingen en targets die passen bij de aard, omvang en impact van onze activiteiten, producten en diensten.