Een citaat aanvragen

Contact

Milieubeleid

Onze toewijding aan de wetten, voorschriften en andere beleidsmechanismen met betrekking tot milieukwesties.

Onder ISO 9001:2000 hanteren wij een geïntegreerd HACCP protocol dat voldoet aan de eisen van de BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Loadhog werkt volgens de leidende principes van ISO 14001:2004.

Wat betekent dit?

ISO 14001: 2004 specificeert de vereisten voor een milieumanagementsysteem waarmee een organisatie een strategie, doelstellingen en informatie over belangrijke milieukwesties kan ontwikkelen, rekening houdend met de wettelijke en andere vereisten die daarop van toepassing zijn. De norm is van toepassing op de milieuaspecten die de organisatie identificeert als aspecten die zij kan beheersen en waarop zij invloed kan uitoefenen. De norm stelt zelf geen specifieke milieuprestratiecriteria vast.

ISO 14001: 2004 is van toepassing op elke organisatie die een milieumanagementsysteem wil opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren, naleving van de vermelde milieustrategie wil waarborgen en naleving van de ISO 14001: 2004-norm wil aantonen door:

a. Het maken van een zelfbeschikking en zelfverklaring , of door
b. Bevestiging van de conformiteit te vragen van partijen die een belang hebben in de organisatie, zoals klanten, of door
c. Het zoeken van bevestiging van haar eigen verklaring door een partij van buiten de organisatie, of door
d. Het streven naar certificatie/registratie van haar milieumanagementsysteem door een externe organisatie.

Alle eisen in ISO 14001:2004 zijn bedoeld om te worden opgenomen in een milieumanagementsysteem. De omvang van de toepassing zal afhangen van factoren zoals het milieubeleid van de organisatie, de aard van haar activiteiten, producten en diensten en de locatie waar en de omstandigheden waaronder de organisatie functioneert.

ISO

“ISO (de Internationale Organisatie voor Normalisatie) is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instellingen (ISO-leden). Het werk ter voorbereiding van internationale normen wordt normaal gesproken uitgevoerd door technische comités van de ISO. Elk lid dat geïnteresseerd is in een onderwerp waarvoor een technisch comité is opgericht, heeft het recht om in dat comité vertegenwoordigd te zijn. Ook internationale organisaties, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties, in samenwerking met de ISO, nemen deel aan de werkzaamheden.” (www.iso.org)