Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Gospodarka odpadami

Badania prowadzone wśród klientów to główny czynnik w procesie powstawania innowacji w firmie Loadhog, dlatego zachęcamy do kontaktu – razem znajdziemy odpowiednie dla danej branży rozwiązanie z zakresu przemieszczania i logistyki

W branży gospodarki odpadami bezpieczeństwo ma największe znaczenie. Z reguły asortyment z certyfikatem ONZ rozwiązuje problemy, jakie firmy gospodarujące odpadami mają z transportowanymi pojemnikami reagującymi ze środkami chemicznymi, które nie są odpowiednio wytrzymałe w celu zabezpieczenia niebezpiecznych odpadów w razie wypadków.

 

Firma Loadhog weszła ostatnio na rynek gospodarki odpadami, wprowadzając asortyment z certyfikatem ONZ. Materiał stosowany do odlewania produktów z tego asortymentu zapewnia, że pojemniki przechodzą najtrudniejsze testy wytrzymałości wykonywane przez zewnętrzne laboratoria w zakresie odporności na upadki i ustawianie w stos. Międzynarodowe umowy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych wymagają, aby opakowania miały konstrukcję, na którą właściwy organ krajowy wydał certyfikat. Aby dokładniej omówić wymagania dotyczące opakowań z certyfikatem ONZ, należy skontaktować się z naszymi specjalistami w terenie: Skontaktuj się z nami >>

Określony poziom certyfikacji ONZ jest wymagany w zależności od tego, jak transportowana substancja jest klasyfikowana przez ADR w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Nasze pojemniki z certyfikatem ONZ umożliwiają utrzymywanie ciał stałych i płynów w ramach grupy opakowań I, II i III, gdzie grupa opakowań I jest najbardziej niebezpieczna.

Asortyment produktów został starannie zaprojektowany przez nasz zespół projektowy oraz własnych inżynierów ds. usprawnień i testów w taki sposób, że sama certyfikacja jest jedną z najwyższych na rynku w tej kategorii. Od ich wprowadzenia zauważamy wysoki poziom popularności wśród firm z branży gospodarki odpadami w Wielkiej Brytanii i Europie.