Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Handel detaliczny

Badania prowadzone wśród klientów to główny czynnik w procesie powstawania innowacji w firmie Loadhog, dlatego zachęcamy do kontaktu – razem znajdziemy odpowiednie dla danej branży rozwiązanie z zakresu przemieszczania i logistyki

Wiele produktów Loadhog zostało opracowanych w odpowiedzi na problemy stwierdzone w łańcuchach dostaw w handlu detalicznym. Poszukiwane korzyści to zmniejszenie kosztów transportu, pracy i opakowaniowych materiałów eksploatacyjnych, większe wypełnienie pojazdów i ogółem lepsza wydajność w łańcuchach dostaw w handlu detalicznym.

 

Nasze zwrotne opakowania transportowe zostały zaprojektowane pod kątem wielu zastosowań w ramach handlu detalicznego z uwzględnieniem każdego etapu łańcucha dostaw; od centrów dystrybucji, gdzie palety na kółkach i pokrywy można stosować do łatwego manewrowania dużymi ilościami towarów i ich składowania, przez transport, gdzie rozmiar palety na kółkach i pokrywy może zwiększyć wypełnienie pojazdu o 40% w porównaniu z klatką na kółkach, po punkt sprzedaży, w którym paleta na kółkach może służyć do wystawiania szybko sprzedających się produktów.

Asortyment ALC jest w wdrażany przez wielu różnych sprzedawców detalicznych z branży mody w całej Europie. Opracowano 3 serie przystosowane do różnych potrzeb na dzisiejszym rynku. HogBox (pojemnik na towary luzem z możliwością układania w stos) został zaprojektowany, aby połączyć korzyści dużej skrzyni paletowej z łatwością przemieszania małego pojemnika. Największy na świecie ALC jest stosowany przez firmę Dunelm, jednego z najstarszych klientów Loadhog.

W codziennej pracy ten modułowy system przenoszenia znacznie skraca czas transportu towarów z magazynu na sklepowe półki. Jedna z naszych najnowszych innowacji, pojemnik składany, została zaprojektowana w celu rozwiązania problemów dużych sprzedawców detalicznych z segmentu sportu, jakie były związane z innymi pojemnikami dostępnymi na rynku. Podczas starannego projektowania pojemnika składanego Loadhog skupiono się na łatwości przemieszczania i ochronie przed uszkodzeniami. Celem było nie tylko zapewnienie możliwości szybkiego rozkładania i składania, lecz także uzyskanie dłuższej żywotności w porównaniu z podobnymi pojemnikami stosowanymi w trudnych warunkach.

Powiązane studia przypadków