Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Jakość i polityka ekologiczna

Jako wiodący brytyjski producent opakowań transportowych wielokrotnego użytku jesteśmy świadomi wpływu naszych działań na jakość produktów i środowisko naturalne.

PERSPEKTYWA CYKLU ŻYCIA LOADHOG

Wynikiem zaangażowania firmy Loadhog w ochronę środowiska jest nasza dedykowana, kontrolowana perspektywa cyklu życia. Na każdym etapie łańcucha dostaw oceniamy, w jaki sposób nasze procesy wpłyną na środowisko naturalne. Wszystkie produkty zaprojektowane w ciągu 3 ostatnich lat zostały wykonane przy użyciu plastikowych części z recyklingu, co umożliwia naszym klientom redukcję śladu węglowego. Podczas projektowania nowych produktów analizujemy nie tylko materiały, jakie możemy nabyć, lecz także sposób wykonania produktu. Innowacje w zakresie narzędzi spowodowały znaczne zmniejszenie zużycia energii w naszym zakładzie produkcyjnym o powierzchni 120 000 stóp kw. Firma Loadhog zainwestowała ostatnio w nową flotę pojazdów do dużych towarów o ekonomicznym spalaniu, co zapewniło zmniejszenie śladu węglowego o 14% w 2017 roku. Ponadto przy wszystkich paletach wykorzystywana jest minimalna liczba jednorazowych opakowań zabezpieczających towary, dzięki czemu ilość odpadów na wysypisku, do której się przyczyniamy, jest znacznie niższa niż w przypadku innych modeli na rynkach. Loadhog ściśle współpracuje z klientami i oferuje programy odkupu wszystkich produktów po zakończeniu ich okresu eksploatacji. Nasze lokalne centrum recyklingu przetwarza zużyty plastik i daje nam możliwość wykorzystania go ponownie podczas produkcji nowych wyrobów dla naszych klientów. Zapewnia to również znaczne korzyści finansowe naszym klientom dzięki rabatom od cen nowych towarów. Loadhog dąży do stosowania zasad ekologii w jak najszerszym zakresie. Mamy świadomość, jak ważne jest środowisko zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym, dlatego zawsze chętnie podejmujemy dyskusję na temat dalszych możliwości ograniczania na nie wpływu.

ZINTEGROWANA POLITYKA ZARZĄDZANIA

To jest polityka firmy Loadhog z zakresu zgodności ze wszystkimi prawnymi oraz innymi wymaganiami stosowanymi w naszych działaniach oraz zapewnienia najwyższego poziomu jakości i dbałości o naszych klientów, pracowników oraz środowisko, w którym prowadzimy działalność. Wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania zgodny z wymogami ISO9001:2015 i ISO14001:2015. Z myślą o ochronie środowiska poddaliśmy ocenie oddziaływanie naszego przedsiębiorstwa oraz ryzyko wynikające z naszej działalności. Dysponujemy niezbędnymi zasobami, aby zapewnić, że wykonywane są kontrole likwidujące wszystkie nieplanowane zdarzenia oraz zapobiegające zanieczyszczeniom. W tym celu opracowany został program planów usprawniających zarządzanie, który zapewnia ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i wydajności firmy:

 • Ograniczenie odpadów w ramach prowadzonej działalności
 • Minimalizacja zużycia
 • Oszczędzanie energii
 • Redukcja emisji

Aby to osiągnąć, będziemy:

 • Całościowo oceniać wszystkie nasze działania i definiować środki kontroli niezbędne do ograniczenia ryzyka
 • Zapewniać właściwe przeszkolenie pracowników
 • Wypełniać nasze zobowiązania dotyczące zgodności
 • Odpowiednio serwisować i konserwować sprzęt i budynki
 • Uwzględniać planowane i nowe tendencje rozwoju w naszych procesach, produktach oraz usługach, które mogą wpłynąć na środowisko lub poziomy zagrożeń
 • Mierzyć naszą skuteczność względem ustalonych celów
 • Konsultować i informować o wynikach wszystkie zainteresowane strony, w tym klientów i podwykonawców

Te plany obejmują założenia i cele właściwe dla natury, skali i oddziaływań naszych działań, produktów i usług.