Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Polityka ochrony środowiska

Nasze zaangażowanie w mechanizmy prawne, regulacyjne oraz związane z zasadami w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska.

W ramach ISO 9001:2000 stosujemy zintegrowany protokół H.A.C.C.P. w działaniach zgodnych z wymogami globalnej normy BRC/IoP dla opakowań i materiałów opakowaniowych. Loadhog stosuje zasady ISO 14001:2004

Co to oznacza?

Norma ISO 14001:2004 określa wymagania dla systemu zarządzania ochroną środowiska, umożliwiając organizacji opracowanie i wdrożenie zasad oraz celów uwzględniających wymogi prawne i inne wymagania, którym podlega organizacja, a także zawiera informacje o istotnych aspektach ochrony środowiska. Dotyczy to aspektów ochrony środowiska, wobec których organizacja uzna, że może je kontrolować i na nie wpływać. Nie podaje natomiast określonych kryteriów wydajności ekologicznej. ISO 14001:2004 ma zastosowanie do wszystkich organizacji, które chcą opracować, wdrożyć, utrzymać i usprawnić system zarządzania ochroną środowiska, aby zapewnić zgodność z postanowieniami polityki ochrony środowiska oraz z ISO 14001:2004:

  1. W ramach samostanowienia i deklaracji własnych;
  2. Przez uzyskanie potwierdzenia zgodności przez strony zainteresowane organizacją, np. klientów;
  3. Przez uzyskanie potwierdzenia deklaracji własnych przez stronę zewnętrzną;
  4. Przez uzyskanie potwierdzenia/rejestrację systemu zarządzania ochroną środowiska przez organizację zewnętrzną.

Wszystkie wymogi określone w ISO 14001:2004 są przeznaczone do wdrożenia w każdym systemie zarządzania ochroną środowiska. Zakres zastosowania jest uzależniony od współczynników takich jak polityka ochrony środowiska organizacji, rodzaj działalności, produkty oraz usługi i lokalizacja, a także warunki funkcjonowania.

ISO

„ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) to światowe stowarzyszenie krajowych organów normalizacyjnych (organy członkowskie ISO). Prace w ramach przygotowania norm międzynarodowych są z reguły wykonywane przez komisje techniczne ISO. Każdy organ członkowski zainteresowany zakresem, dla którego komisja techniczna została utworzona, ma prawo do bycia reprezentowanym w tej komisji. Organizacje międzynarodowe, rządowe i pozarządowe współpracujące z ISO również biorą udział w pracach”. (www.iso.org)