Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Böllhoff

„Dzięki ECOFREIGHT oferujemy naszym klientom zintegrowaną koncepcję transportu w zakresie dostaw części zamiennych i utylizacji pustych kontenerów. Jest to projekt łączący nowo opracowane nośniki małych ładunków, palety z tworzywa sztucznego i pokrywy do palet wielokrotnego użytku. Dzięki rozwiązaniom Loadhog, zoptymalizowaliśmy nasz łańcuch dostaw we wszystkich aspektach.”

Mario Graßy, Menedzer ds. innowacji, Böllhoff GmbH

Uzyskane korzyści

Oszczędno kosztów

Dzięki wyeliminowaniu folii stretch, skróceniu czasu pracy, wydłużeniu okresu przechowywania palet z tworzywa sztucznego i innych produktów Loadhog, firma Böllhoff w ciągu roku zaoszczędziła około 125 000 euro.

Ochrona zasobów naturalnych

Przechodząc z palet drewnianych na opakowania wielokrotnego użytku, jakimi są plastikowe palety i Pally, firma każdego roku chroni ponad 7 000 m² lasu.

Redukcja CO2

Za pomocą pokrywy do palety Loadhog można wyeliminować około 1,8 miliona metrów folii stretch. Oznacza to oszczędność około 50 000 litrów oleju.

Optymalizacja recyklingu

Palety drewniane pochłaniają różne rodzaje zanieczyszczeń w trakcie swojego cyklu życia, dlatego czasami konieczne jest ich usuwanie jako odpadów niebezpiecznych. Plastikowe pokrywy do palet i Pally można poddać recyklingowi pod koniec ich cyklu życia.

Wynik

125 000€

Podsumowanie rocznie

Ściągnij

Studium przypadku