Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Harvey Nichols

„System Loadhog umożliwił nam osiągnięcie dużych oszczędności pod względem czasu pracy w całym łańcuchu dostaw. System całkowicie wyeliminował konieczność podwójnego przemieszczania i znacznie ograniczył koszty materiałów eksploatacyjnych”.

Richard Brodrick, dyrektor łańcucha dostaw, Harvey Nichols 

Uzyskane korzyści

Eliminacja tekturowych opakowań

System pozwolił zminimalizować stosowanie opakowań jednorazowych, co zmniejszyło ilość odpadów na wysypiskach.

Większe bezpieczeństwo towarów

Towary o wysokiej wartości nie ulegają już uszkodzeniom w opakowaniach tekturowych, mają również lepsze zabezpieczenie dzięki dwóm warstwom szczelnych zamknięć.

Większa wydajność pracy

To rozwiązanie umożliwia pobieranie towarów bezpośrednio z półki i nie wymaga żadnych innych czynności aż do umieszczenia na terenie sklepu. Eliminuje to 4 punkty kontaktu.

Lepsze przetwarzanie zapasów

System umożliwia szybsze sortowanie w magazynie. Zajmuje również mniej miejsca podczas przechowywania.

Wynik

90% Reduction in operational spend

Operational Saving