Poprosić o wycenę

Skontaktuj się z nami

Medi-Market

„System Loadhog zapewnia nam znaczną wydajność pracy i przepływów na każdym etapie procesu logistycznego: w centrum dystrybucji, podczas transportu i w sklepie. W sklepie mobilność palet na kółkach oraz system sortowania z kolorowymi pokrywami skróciły czas potrzebny na uzupełnianie stanu półek nawet o 30%, dzięki czemu nasi pracownicy są bardziej dostępni dla klientów”.

Dyrektor logistyki, Medi-Market

Uzyskane korzyści

Ciągłość / przepływ pracy

Zapewniona została ciągłość całego procesu logistycznego, produkt jest łatwy w użyciu i zapewnia korzyści na każdym etapie procesu.

Większe wypełnienie pojazdu

W małym pojeździe dostawczym mieści się 6 palet na kółkach (w porównaniu z 5 klatkami na kółkach).

Oszczędność czasu

Eliminacja folii kurczliwej, system sortowania z kolorowymi pokrywami i szybsze uzupełnianie stanu półek w sklepie zwiększyło dostępność pracowników, co przełożyło się na lepszą sprzedaż.

Profesjonalny wygląd i porządek

Produkt umożliwia zachowanie porządku w sklepie i ma profesjonalny wygląd, dzięki czemu firma jest bardziej reprezentacyjna i otwarta na klientów.

Wynik

30% Less time spent replenishing shelves

Operational Saving

Ściągnij

Studium przypadku